طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنندطراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

برو بالا

اجرای پروژه رفوژ وسط ورودی شهر چوبر

عمده ترین اقدامات انجام شده توسط شهرداری چوبر تا تاریخ ۲۰ بهمن ۹۹:

۱دریافت مجوز جابه جایی نیوجرسی از اداره کل راه داری گیلان ۲-تعویض نیوجرسی های بزرگ با نیم نیوجرسی ۳حفاری وسط بلوار جهت نفوذ آب
۴جایگذاری فنداسیونهای برق ۳۶ عدد ۵خرید سیم کابل ۴*۱۶ و سیم ارت ۱۰۰۰ متر به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان
۶شروع کابل گذاری ۷تسطح و آماده سازی جهت کاشت فضای سبز
در هفته های آینده
*کاشت فضای سبز
رنگ آمیزی نیوجرسی ها
بند کشی و بتن کاری نیوجرسی ها
طرح تکمیلی پروژه نصب چراغ های روشنایی وسط بلوار