طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنندطراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

برو بالا

پرداخت بدهی شهرداری چوبر به کلاسه پرونده ۹۵/۵۶۲

به گزارش روابط عمومی شهرداری چوبر، پرداخت مبلغ ۱۶۵/۵۸۴/۴۸۷ ریال از بدهی، بابت حکم قطعی محکومیت شهرداری چوبر به کلاسه پرونده ۹۵/۵۶۲ به مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۷

دلیل بدهی استخدام نیرو توسط شهردار وقت و عدم پرداخت حقوق و بیمه که در نهایت در سال ۹۶ منجر به محکومیت شهرداری شده بود، شهرداری برای پرداخت این بدهی از فرصت ۱۸ ماهه استفاده کرده بود.

 

روابط عمومی شهرداری چوبر