طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنندطراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

برو بالا

مصاحبه تصویری آویشارخبر با مهندسی قلی پور(شهردار چوبر)

ویدئو مصاحبه تصویری آویشارخبر