طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنندطراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

برو بالا

خرید ماشین حمل اموات توسط شهرداری چوبر

به گزارش روابط عمومی شهرداری چوبر، طی پیگیری هایی که از طرف شهرداری برای خرید ماشین حمل اموات صورت گرفته بود در تاریخ ۹۸/۲/۱۷ این امر میسر شد و شهرداری ماشین ذکر شده را تحویل گرفت.

 

روابط عمومی شهرداری چوبر