طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنندطراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

برو بالا

پرداخت ۲۸۵/۰۰۰/۰۰۰ریال از بدهی قرارداد سال ۱۳۹۴

به گزارش روابط عمومی شهرداری چوبر، شهرداری مبلغ ۲۸۵/۰۰۰/۰۰۰ریال از بدهی خود که جمعا به ارزش ۱.۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده و در سال ۱۳۹۴ از قرارداد پروژه تیر تلسکوپی بلوار، از پل تا میدان امام حسین (ع) و برج نوری در طرح ساحلی و ترانس بوده پرداخت نمود.

 

 

شهردار چوبر گفت: پروژه تیر تلسکوپی بلوار که از پل تا میدان امام حسین (ع) و برج نوری و ترانس نصب شده در طرح ساحلی جمعا به مبلغ ۱.۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بود که از زمان تنظیم قرار داد در سال ۱۳۹۴ هیچ مبلغی پرداخت نشده بود، قبل از عید مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پرداخت و مابقی طی دومرحله مقرر بود که پرداخت گردد، مرحله اول آن پرداخت و مرحله آخر آن نیز در خرداد ماه ۱۳۹۸ پرداخت و تسویه خواهد شد.

روابط عمومی شهرداری چوبر