طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنندطراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

برو بالا

شروع پروژه روشنایی معابر روبروی شهرداری چوبر

درتاریخ  ۹۸/۲/۱۴ شروع پروژه روشنایی معابر روبروی شهرداری چوبر تالش(دوبرگردان ورودی)