طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنندطراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

برو بالا

مناقصه تامین نیروی انسانی حجمی

به گزارش روابط عمومی شهرداری چوبر؛ شهرداری چوبر تالش به استناد بند ۱ مصوبه شماره۸۶ مورخه۹۷/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر چوبر در نظر دارد، امور مربوطه به خدمات شهری ( جمع آوری زباله، رفت و روب شهری و فضای سبز و … ) را بصورت حجمی از طریق مناقصه محدود به پیمانکار واجد الشرایط با نازلترین قیمت به شرح ذیل واگذار نماید.
۱. شرکت کنندگان در مناقصه می بایست مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت سپرده شرکت در مناقصه به حساب ۵۲۲۵۸۶۶۷/۱۳ این شهرداری نزد بانک ملت شعبه چوبر واریز و یا ضمانت نامه شرکت در مناقصه به مبلغ فوق ارائه و پیشنهادات خود را در پاکت از تاریخ ۹۸/۲/۰۱ در بسته حداکثر تا ساعت ۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۱۸ به دبیرخانه شهرداری چوبر تسلیم و رسید دریافت نمایند.
۲. برنده مناقصه حق انصراف ندارد و در غیر این صورت سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و با نفرات دوم و سوم نیز با همان نحو برخورد خواهد شد.
۳. شهرداری بر رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
۴. مدت قرار داد یکسال تمام می باشد که از اول فروردین سال ۱۳۹۸ شروع و تا تاریخ ۹۸/۱۲/۲۹ خاتمه می یابد.
۵. دارا بودن سابقه کار حداقل ۵ سال مرتبط با شهرداریها و اخذ تاییدیه از اداره کار برای برنده مناقصه الزامی است.
۶. پیمانکار موظف است با نظارت شهرداری ضمن نظافت کلیه خیابانها و کوچه ها و کانالها سطح شهر و جمع آوری زباله از خیابانها و کوچه ها اعم از آسفالت و خاکی زباله های جمع آوری شده را به محل دفن زباله حمل نمایند.
۷. در صورت قصور در انجام وظایف و نظافت سطح شهر و قصور در نگهداری فضای سبز شهری یا شکایات مردمی و نیز گزارش ناظر دال بر تایید موضوع فوق پیمانکار موظف به پرداخت جریمه مقرر توسط شهرداری بوده و پیمانکار حق اعتراض به تشخیص مبلغ جریمه مقرر از طرف شهرداری را نخواهد داشت و در صورت تکرار بیش ازده مورد شهردار مختار به لغو یک جانبه قرار داد خواهد بود.
۸. تامین پرسنل مورد نیاز جهت انجام کارهای خدماتی به عهده پیمانکار می باشد و شهرداری هیچ مسئولیت و تعهدی در مقابل نیرو شرکت ندارد
۹. مسئولیت وقوع هرگونه حوادث در حین کار برای نیروهای بکارگیری شده با پیمانکار بوده و پاسخگویی به مراجع قانونی بر عهده وی می باشد.
۱۰. رعایت مقررات قانون کار و آیین نامه های ایمنی و بهداشتی کار و ضوابط و غیره کلاً بعهده پیمانکار است و شهرداری هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
۱۱. پیمانکار موظف است نیروی کار مورد نیاز را روزانه تامین نماید و استفاده از مرخصی های استحقاقی و استعلاجی و غیره نیز توسط نیروهای بکار گرفته پس از موافقت کار فرما خواهد بود و در صورت مرخصی بودن افراد قراردادن افراد جانشین در اسرع وقت توسط پیمانکار الزامی است.
۱۲. تامین جارو، لباس کار، چکمه، کفش و بارانی به عهده پیمانکار می باشد.
۱۳. تامین وسیله نقلیه حمل زباله به عهده شهرداری می باشد.
۱۴. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات پیمانکاران مختار است.
۱۵. برنده مناقصه متعهد به پرداخت حقوق و مزایا و حق بیمه کارگران تحت امر خود به مدت۳ ماه بدون درخواست وجهی از شهرداری می باشد.
۱۶. هزینه آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه است.
لذا بدینوسیله از شرکتهای واجد شرایط دعوت می شود در صورت تمایل به شرکت در مناقصه پیشنهادات خود را در مهلت مقرر به دبیرخانه شهرداری ارائه نمایند ضمناً کلیه پیشنهادات واصله راس ساعت ۱۳ ظهر روز چهارشنبه ۹۸/۰۲/۱۸ بررسی و نتیجه آن اعلام خواهد شد.