طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنندطراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

برو بالا

پاکسازی مسیرهای اصلی از زباله و شاخه زنی

به گزارش روابط عمومی شهرداری چوبر، طی فرآیند پاکسازی شهر از زباله، مسیرهای اصلی از زباله پاکسازی شده اند و مسیرهایی که شاخه های اضافی درختان به حریم جاده نفوذ کرده بودن و همچنین درختان کهن سالی که خشک شده بودن و در حریم جاده بوده اند شاخه زنی این درختان انجام شد.

شاخه زنی درختان جدا از امر زیبایی شهر کاریست که باید انجام شود لذا ین کار باعث میشود شاخه های پوسیده شده و خشک شده از بین بروند و جای خود را به شاخه های جدید دهند.