طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنندطراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

برو بالا

جمع آوری احشام سرگردان

به گزارش روابط عمومی شهرداری چوبر، پرسنل زحمت کش شهرداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱۲ تا ساعاتی از شب احشام سرگردان را از داخل شهر جمع آوری میکردند.

لذا از صاحبان این احشام خواستاریم در امر نگه داری از احشام خود بسیار دقت نمایند تا خدایی نکرده منجر به حوادثی در خیابان اصلی شهر نگردد.

همچنین از دامداران عزیز که احشام خود را برای چرا به شالیزار ها کنار جاده اصلی میبرند دقت نمایند که احشام وارد جاده نشوند زیرا یک لحظه غفلت منجر به بروز حادثه میگردد.

 

روابط عمومی شهرداری چوبر