طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنندطراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

برو بالا

شروع پاکسازی و پایان کاشت فضای سبز شهرچوبر

به گزارش روابط عمومی شهرداری چوبر، به منظور ارتقای سلامت شهر، سلامت و رفاه حال شهروندان، نیروهای زحمتکش خدمات شهری به طور مستمر و شبانه روزی در زمینه نظافت شهری و جمع آوری زباله ها فعالیت دارند. به همین امر در مورخ ۹۷/۱۲/۲۶ پاکسازی ورودی شهر از زباله های سرگردان انجام گردید.

و همچنین در تاریخ ذکر شده کاشت فضای سبز قسمت شرقی بازار شهر به پایان رسید. خواهشی که ازهمشهریان و مسافران عزیز داریم، لطفا در حفظ طبیعت کوشا باشیم و از ریختن زباله ها در سطح شهر و طبیعت خود داری نماییم.

روابط عمومی شهرداری چوبر