طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنندطراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

برو بالا

اطلاعیه عوارض شهرداری چوبر

به گزارش روابط عمومی شهرداری چوبر، تامین منابع درآمدی و مالی از ابتدای تاسیس شهرداری ها مورد تاکید بوده و مدیریت شهری با دغدغه فراوان باید درآمد مورد نیاز شهرداری را برای تامین اداره شهر به گونه ای تامین نمایند که فرآیند حرکت آن به سمت توسعه پایدار شتاب گیرد و فرصت زندگی برای نسل های حال آینده نیز فراهم آید. برای تحقق این امر و برای نگهداشت، توسعه و عمران شهر نیاز به برنامه ریزی دقیق بر اساس میزان درآمدها است که درآمدهای پایدار مناسب ترین منبع تامین مالی مورد نظر می باشد.

شهرداری چوبر از سال ۱۳۹۷ رویکرد وصول دریافت عوارض سطح شهر را آغاز کرده که هدف از دریافت عوارضی توسعه و آبادانی شهر می باشد.

شهردار چوبر گفت: ضمن تقدیر و تشکر از پرداخت بموقع عوارض توسط شما همشهریان عزیز، با پرداخت بموقع فیشهای عوارض، شهرداری را در امر کمک رسانی بیشتر یاری فرمائید.

روابط عمومی شهرداری چوبر